Buscar
Filtros
Cerrar
Batería de LG compatible para los modelos KE850/Prada/KE-850/KE 850/KE820/KE-820/KE 820/KG70/KG70c/KG99/KG-99/KG 99 KU970/KU-970/KU 970/KF600/KF750/KF-750/KF 750/KF755/KG990/KG-990/KG 990.
SKU: LIOLGIPA75
Marca: LG
$U 390